کارشناس مسئول کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه

تعداد بازدید:۲۰۰۵

 کارشناس مسئول کارگروه  اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

  روح اله مرادپور

مدرک:  دکتری

پست سازمانی:  کارشناس مسئول  توسعه فناوری سلامت

رشته تحصیلی:  ژنتیک

سوابق مدیریتی:

 • رئیس بیمارستان امام خمینی شهرستان نمین به مدت 4 سال
 • مدیر  و جانشین رئیس مرکز آموزشی و درمانی علوی
 • معاون توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علوی
 • رئیس اداره آموزش پردیس دانشگاه
 • معاون مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
 • دبیر شورای داوری فناوران مرکز رشد دانشگاه
 • مدرس ژنتیک دانشکده پرستاری و مامایی

سوابق علمی- پژوهشی

سوابق علمی -پژوهشی
پست الکترونیکی: 

ethics.research.arums@gmail.com

moradpoormehran@ymail.com

تلفن:   04533534757 – داخلی 2263

 

شرح وظایف کارشناس مسئول کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه:

 • آماده سازی جداول اطلاعات مقالات اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه جهت بررسی به لحاظ رعایت اصول اخلاق در نشر و ارجاع به اداره علم سنجی از نظر بررسی نمایه و Blacklist  و Duplication print
 • برگزاری جلسات کارگروه دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی.
 • صدور شناسه اخلاق برای طرحنامه های مصوب، پس از انجام فرآیندهای مربوطه،  براساس مستندات ارائه شده و دستورالعمل  و آیین نامه های وزارتی.
 • انتخاب طرحنامه های مستلزم ارزیابی وآماده سازی مستندات و ابلاغ های مربوط به نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی و رعایت استانداردهای اخلاق در انجام پژوهش و همکاری با بازرسان منتخب در این زمینه.
 • تهیه اسناد و اطلاعات مربوط به پرونده های تخلف در نشر پژوهشی براساس گزارشات دریافتی از وزارت و نامه مدعی، طرح در جلسات کارگروه، ارسال به هیأت انتظامی جهت بررسی و اعلام نظر و ارائه بازخورد به وزارتخانه.
 • همکاری در برگزاری کارگاه های حوزه اخلاق در پژوهش (کارگاه اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی، کارگاه اخلاق در نشر آثار پژوهشی و تدریس بخشی از محتویات کارگاه اخلاق در پژوهش زیست پزشکی ).
 • آماده سازی مستندات جهت ارزشیابی سالانه کمیته های اخلاق و نیز تکمیل مستندات برنامه عملیاتی (گزارش کل طرح ها ی بررسی شده به تفکیک نوع طرح ها، تخلفات پژوهشی بررسی شده، اقدامات صورت گرفته جهت اعتلای اخلاق در پژوهش در سطح دانشگاه و ...).
 • انجام سایر امور محوله از سوی معاون محترم تحقیقات و فناوری.

 

برنامه عملیاتی(دانلود)

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳